Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Otevřený dopis vládě ČR ze dne 20.6. 2005

Ing. Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky
Mgr. Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí České republiky
Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí České republiky
JUDr. Pavel Němec, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti České republiky
Ing. Milan Šimonovský, místopředseda vlády a ministr dopravy České republiky
Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku
JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí České republiky
JUDr. Karel Kühnl, ministr obrany České republiky
Mgr. František Bublan, ministr vnitra České republiky
Ing. Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Petr Zgarba, ministr zemědělství České republiky
MUDr. Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví České republiky
JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí České republiky
Pavel Dostál, ministr kultury České republiky
Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj České republiky
Ing. Dana Bérová, ministryně informatiky
JUDr. Pavel Zářecký, CSc., ministr a předseda Legislativní rady vlády České republiky

 

V Praze, dne 20. června 2005.

 

 

Vážené dámy,
vážení pánové,


zástupci renomovaných vědeckých, kulturních a vzdělávacích institucí se před rokem obrátili na ministra kultury ČR s dopisem, ve kterém vyjádřili svoje obavy o osud významné kulturní památky – kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze (dopis v příloze).

S politováním konstatujeme, že ostudná situace tohoto výsostného duchovního prostoru spojeného přímo s počátky kazatelské činnosti mistra Jana Husa a významné historické architektury v samém srdci Prahy se nijak nezměnila.

Dne 27. května 2005 zde proběhla veřejná produkce „Saint Party“. Propagační materiály na tuto akci obsahují vyzývavé erotické náměty se zneužitím náboženské symboliky. Jsme šokováni, že akce tohoto typu se konala v prostorách sakrální památky (plakátek v příloze).

Souběžně jsme se dozvěděli, že Národní knihovna ČR se rozhodla tento objekt prodat dosavadnímu nájemci, společnosti Michal Praha, spol. s r.o., který cennou památku stavebně zmrzačil brutálním a nekvalifikovaným způsobem, který je přímo parodií péče o umělecké a památkové hodnoty, a pokoušel se ji komerčně využívat. Jestliže měl náš stát v rámci platné nájemní smlouvy nástroj na ovlivnění způsobu využití této památky, v okamžiku prodeje tento nástroj ztrácí. Pouze alibisticky inkasuje. Kostel sv. Michaela Archanděla je nabízen k prodeji jako zbytný majetek státu.

V souvislosti s platnou legislativou nyní na Vašem souhlasu, jako na tenké niti, visí osud objektu, který má pozoruhodné vazby k české historii. Souhlasíte s prodejem jednoho z nejstarších románských kostelů náročně přestavěného v období gotiky a baroka, místa kázání Jana Husa, a to včetně krypty s ostatky? Dle platných předpisů mají ostatky zajisté právo na to, aby v rámci tohoto majetkového transferu byly právně i fyzicky ošetřeny. V současnosti se nad kryptou pořádají lascivní párty.

My protestujeme!

Jak veřejnosti vysvětlíte, proč se stát dobrovolně vzdává tak významné historické památky, jakou je kostel sv. Michaela Archanděla?

Podle jakých měřítek byla při přípravě prodeje kostela stanovena jeho cena, když se jedná o kulturní památku mimořádné hodnoty a součást světového dědictví UNESCO?

Je v případě prodeje dostatečně ošetřena forma využití odpovídající dobrým mravům a platné památkové legislativě?

Proč stát hodlá kostel prodat stávajícímu nájemci, jehož dosavadní působení a další aktivity na poli „péče“ o kulturní dědictví (Buštěhrad, Tmaň) jsou pouze devastující?

Smlouva s dosavadním nájemcem, uzavřená dle zákona č. 219/200 Sb., končí dne 31. 12. 2005. Podle našeho názoru bylo ideálním řešením hledat pro tento objekt jiného nájemce (nejlépe silného partnera typu hl. m. Prahy nebo Univerzity Karlovy), případně prodloužit pronájem v duchu existující smlouvy a hledat východisko ze zřejmé patové situace.

Kauza kostela sv. Michaela Archanděla se všemi svými peripetiemi reflektuje vývoj naší společnosti. Za popovým, národoveckým fangličkařením typu „Největší Čech…“ se skrývá hluboká neznalost vlastních dějin a neschopnost úcty k historickým a uměleckým hodnotám. Nejsme zastánci monopolu státního vlastnictví památek, protože z praxe známe četné příklady vzorné a odpovědné péče krajů, měst a obcí, církví ale i soukromníků o kulturní a umělecké hodnoty. Mezi takové vlastníky však dosavadní nájemce kostela sv. Michala jednoznačně nepatří. Zamýšlený prodej je tak cynickým hazardem s významnou uměleckohistorickou i historickou památkou. Proto se na Vás obracíme se žádostí o pečlivé zvážení rizik zamýšleného prodeje.

 

S respektem k Vaší uvážlivosti

Prof. PhDr. Mojmír Horyna,
ředitel ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
ředitel Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Doc. PhDr. Lubomír Konečný,
ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR

Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.,
předseda Společnosti Národního muzea

PhDr. Kateřina Bečková,
předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Marie Klimešová,
předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích

Na vědomí:
Prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus
Poslanci a senátoři Parlamentu České republiky
Primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém

Kontaktní osoba:
PhDr. Marie Klimešová, tel.: 222 222 144
Mgr. Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu, mobil: 604873674, e-mail: biegel@seznam.cz