Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek NPÚ
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Monitoring médií — 2005

Rekonstrukce kostela nedbala na pohřbené

Datum vydání: 26.8.2005 Zdroj: MF Dnes
Autor: PETRA BENEŠOVÁ Rubrika: Příloha Praha Strana: 1

Staré Město - O tom, že nešetrná rekonstrukce poškodila bývalý kostel sv. Michala, není pochyb. Studie Národního památkového ústavu z roku 2003 to jednoznačně potvrzuje. Odborníci z řad lékařů a památkářů se však shodují ještě na jedné věci: kosterní pozůstatky ze středověkého pohřebiště, které se zde nachází, nebyly během přestavby všechny pietně uloženy a zacházelo se s nimi neeticky, tedy v rozporu se zákonem o pohřebnictví.
“Ne všechny kosterní ostatky se pietně uložily do krypty v kostele. Větší část jich zůstala v boční spojovací chodbě sanačně neošetřená,” uvedl Jaroslav Klán z Ústavu soudního lékařství a toxikologie.
Přitom na hřbitově se nacházejí ostatky významných představitelů řádu servitů.

Celková rekonstrukce bývalého kostela sv. Michala na Starém Městě začala před deseti lety. Tehdy ji provedl nájemce, firma Michal Praha, se svolením magistrátu i původního vlastníka - Národní knihovny.

Nepietní uložení ostatků

Kromě nešetrných zásahů na architektonickém vzhledu historické památky, kde kázal i Jan Hus, došlo také podle odborných studií Státního zdravotního ústavu k částečnému porušení hygienických norem. Proto si nájemce nechal kosterní pozůstatky odborně ošetřit. „Zakázku jsem dostal v říjnu minulého roku. Kosti v podzemní kryptě kostela jsem musel napustit speciální chemikálií,“ popsal Jaroslav Klán z Ústavu soudního lékařství a toxikologie. Podle něj byla v jedné místnosti vyhloubena při rekonstrukci díra, do které stavebníci naházeli devět kubíků kosterních pozůstatků. „Byly nepietně uložené společně se stavebním rumem. Musel jsem je ošetřit a vrátit do krypty,“ řekl Klán. Zbylých dvacet kubíků kosterních ostatků však stále zůstává v boční spojovací chodbě kostela, kde jsou nešetrně zazděny přímo ve zdi, aniž by byly odborně ošetřeny. Za války sloužily tyto chodby jako únikové. Jedná se přitom o pozůstatky ze středověkého pohřebiště, tedy i z období, kdy sem byli lidé pohřbíváni za morové epidemie. „V podstatě by se nic vážného nemělo stát. Únik nebezpečných spór pravděpodobně nehrozí. Je to ale velmi neetické, takto nakládat s ostatky lidí,“ řekl Klán.

Co bude s pohřebištěm?

Podle kupní smlouvy by se o něj měl postarat současný majitel. Tím je právě firma Michal Praha, která koupila kostel před dvěma měsíci od Národní knihovny. Pietní místo a další sanační práce zatím neprovedla. „Smlouva však obsahuje dodatek, že se bude s ostatky nakládat podle zákona. Tedy pietně starat,“ hájila se právnička Jindřiška Kočová, která smlouvu připravovala.

 

Prostory bývalého kostela připomínají zábavní podnik

Datum vydání: 24.8.2005 Zdroj: MF Dnes
Autor: PETRA BENEŠOVÁ, čtk Rubrika: Příloha Praha Strana: 3

Staré Město - Červené koberce, laserové svítilny, výtah až do podkroví, kde se vchází do restaurace. V rozích dřevěné stolky pod gotickými oblouky. Uprostřed pak parket s barem a reproduktory. Zajímavý interiér, avšak těžko byste ho hledali v prostorách bývalé sakrální památky. Přesto takové místo v Praze je - kostel sv. Michala na Starém Městě, kde kázal i mistr Jan Hus.

Nešetrná rekonstrukce

„Samozřejmě se mi to osobně nelíbí. Nicméně oprava památku zachránila,“ tvrdil Jan Kněžínek, ředitel magistrátního odboru památkové péče. Město nic proti přestavbě nenamítalo a poskytlo i dotaci. Přitom posudek Národního památkového ústavu z roku 2003 dokazuje, že rekonstrukce nenávratně poškodila prostory kostela. Přestavbu provedla společnost Michal Praha, která zde byla od roku 1994 v pronájmu, a nyní je dokonce majitelem památky.
Velký zásah do původního vzhledu historické památky není jediným faktem, který vyvolává pobouření veřejnosti. Podnájemce zde pořádal show o českých dějinách. Naposledy v květnu zvaly na Saint party letáky s erotickým podtextem. Podle Markéty Semerádové z Collegium Marianum, které s kostelem sousedí, byly pořady velmi nedůstojné. „Byl tam hrubý průřez českými dějinami, ovšem v americkém stylu s kněžnou Libuší jako miss,“ řekla.
„Ta show se mi zdála hloupá,“ podotkl Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny, která byla vlastníkem objektu. Ten ale před měsícem prodala podnájemci - společnosti Michal Praha.
Zda budou pořady dále pokračovat, není známo. Prodejní smlouva to neošetřuje. „Chceme zde vytvořit prodejní galerii umění,“ uvedl Miroslav Huňáček, jednatel společnosti.
Obrazy svatých a sochy světců vedle fotografií wehrmachtu. Zvláštní výklad českých dějin, možná neúcta k historii. Horší je však skutečnost, že se v kostele stále nacházejí pozůstatky zesnulých. Na to, komu patří, nedokázal Vlastimil Ježek odpovědět. Kupní smlouva to vůbec neošetřuje.

Slavná minulost

Původně gotický kostel zrušil v roce 1786 císař Josef II. a objekt sloužil jako skladiště. V 80. letech ho získala Národní knihovna, která neměla peníze na údržbu. V roce 1993 proběhla neúspěšně dražba. O rok později pak knihovna kostel pronajala firmě Kontakt Moravia na 35 let za 47,5 milionu korun.
Za tímto účelem vytvořila společnost dceřiné firmy Kontakt Moravia - Evropa a později Michal Praha s.r.o. Druhá jmenovaná za kostel zaplatila 46 milionů korun. „Smlouva nebyla výhodná a my jsme potřebovali peníze na opravu Klementina,“ hájil se Ježek. Jednatele vlastnické firmy Jerriho Nowikovského navíc vyšetřovala policie pro podezření z podílu na praní špinavých peněz.

 

Prodej kostela budí rozpaky

Datum vydání: 20.8.2005 Zdroj: MF Dnes
Autor: PETRA BENEŠOVÁ Rubrika: Praha Strana: 2
Proti vlastníkovi památky protestuje část veřejnosti. Lidé nechtějí nevhodné pořady

Bývalý kostel sv. Michala má od začátku tohoto týdne nového majitele. Tím se stala společnost Michal Praha, která zde od roku 1994 byla v pronájmu. Jaké akce zde bude nový majitel pořádat nebo čemu prostory historické památky propůjčí, je zatím velmi nejisté.

Staré Město - „Spojit několik multimediálních show, obrovskou módní přehlídku a taneční party? Navíc s promítáním filmu, performance a tunami dalších vychytávek? Proč ne! Saint party se už za pár dní poprvé představí pražskému publiku. A bude na co koukat.“ Takový plakát lákal na 27. května zvané hosty na představení do prostor bývalého kostela sv. Michala, kde kdysi kázal i Jan Hus.

Je to show, která památku uráží?

„Proti podepsání kupní smlouvy jsme protestovali i dopisem určeným vládě. Naposledy tato společnost konala v kostele různé party, což je vzhledem k historii památky nedůstojné,“ řekla Kateřina Bečková z Klubu za starou Prahu. A dodala, že pokleslá kultura, kterou zde dosavadní nájemce a nynější majitel doposud provozoval, památku urážela.
To však Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny, která budovu bývalého kostela společnosti Michal Praha prodala, odmítá. „Podle jedné z variant by zde měla být galerie moderního umění,“ naznačil Ježek.
Mluvčí společnosti Miroslav Huňáček ještě v červnu pro časopis Pražan řekl: „Naším cílem bude využít objekt pro kulturní a společenské účely.“ V posledních dnech se však nepodařilo nikoho kompetentního ze společnosti Michal Praha zastihnout.

Výhodná koupě za 46 milionů korun

Nájemce nabídl za budovu 42 milionů korun, po jednání byla cena o čtyři miliony zvýšena. „Když připočítáme 30 milionů korun, co už zaplatil na nájemném, dojdeme k celkové částce 76 milionů korun. A to se mi zdá v porovnání s vyvolávací cenou původně vyhlášené dražby, tedy 19 milionů korun, jako velmi dobrý výsledek,“ poznamenal Ježek. „To je ale naprostý nesmysl. Přece nemůžete tvrdit, že si chcete koupit byt, ve kterém dvacet let bydlíte, a pak si necháte odečíst částku, kterou už jste zaplatili za nájemné,“ podotkla Iveta Jordánová, ředitelka Nevládní protikorupční organizace Růžový panter, která se případem intenzivně zabývá. Po neúspěšné dražbě s vyvolávací cenou 19 milionů korun v roce 1993 se o rok později rozhodl bývalý ředitel Národní knihovny Vojtěch Balík uzavřít se společností Michal Praha smlouvu o pronájmu na 35 let. „Smlouva ale byla pro nás nevýhodná. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali peníze na opravu Klementina, zažádal jsem letos v dubnu ministerstvo kultury o souhlas s prodejem památky,“ řekl Ježek. Prodej kostela byl přitom jen jednou z více možností, jak naložit s osudem bývalého kostela. Jednalo se o ukončení smlouvy, ale i o jejím dodržení. Firma se v ní zavazovala, že památku na vlastní náklady zrekonstruuje. „Pokud by knihovna od smlouvy odstoupila, stát by musel uhradit nájemci investici do oprav téměř 300 milionů korun,“ upozornil Ježek. Dodal, že podle úředního odhadu má památka po rekonstrukci hodnotu 180 milionů korun.

Nájemní smlouva byla pro knihovnu nevýhodná

Vhodná se prý nejevila ani možnost ponechat nájemní smlouvu v platnosti. „Pro areál Klementina potřebujeme peníze hned,“ podotkl Ježek. Ministerstvo kultury návrh na prodej památky schválilo. Národní knihovna objekt přednostně nabídla i státním úřadům, ale žádný neměl zájem. „Nájemce investoval značnou část nákladů do kostela zcela dobrovolně, na základě pokrytí svého podnikatelského záměru. Jaká částka je vlastně proinvestována na úpravy, které kostel znehodnotily?“ ptá se na vyúčtování peněz z rekonstrukce Jordánová. „Není to tak černobílé. Ke všemu existuje dokumentace včetně stavebního povolení od magistrátu města,“ oponoval ředitel Národní knihovny. V současné prodejní smlouvě nejsou podle něho však žádné připomínky, které by omezovaly jeho využití. O správnosti provedené rekonstrukce pochybuje i studie Národního památkového ústavu, který si v roce 2003 kostel prohlédl. Z dokumentu vyplývá, že prováděné úpravy poškodily historický objekt.

 

Knihovna prodala bývalý kostel

Datum vydání: 16.8.2005 Zdroj: MF Dnes
Autor: PETR SEHNOUTKA Rubrika: Praha Strana: 2
Co v kostele sv. Michala bude, zatím není jisté. Zdejší představení vyvolávala nevoli lidí

Bývalý kostel svatého Michala poblíž Staroměstského náměstí v Praze 1 mění vlastníka. Národní knihovna tuto památku prodala nájemci, který tam dříve provozoval kontroverzní pořad s historickou tematikou.

Staré Město - Celkem 46 milionů korun získá Národní knihovna z prodeje bývalého kostela sv. Michala. Peníze chce knihovna použít na opravy Klementina, především na opravu střech a traktu vedoucího do Karlovy ulice, který byl v posledních letech zcela uzavřen. Prodej kostela byl přitom jen jednou z více možností, jak naložit s osudem bývalého kostela, který získal nájemce, společnost Michal Praha, v roce 1994. Jednalo se o ukončení smlouvy, ale i o jejím dodržení. Smlouva však měla skončit až v roce 2029 a firma se v ní zavázala památku opravit.
„Pokud by knihovna od smlouvy odstoupila, stát by musel uhradit nájemci investici do oprav téměř 300 milionů korun,“ uvedl ředitel knihovny Vlastimil Ježek. Dodal, že podle úředního odhadu má přitom bývalý kostel po rekonstrukci hodnotu zhruba 180 milionů korun. Vhodná se prý nejevila ani možnost ponechat nájemní smlouvu v platnosti. „Pro areál Klementina potřebujeme peníze hned, ne až za čtvrt století,“ podotkl Ježek. Ministerstvo kultury návrh na prodej památky minulý měsíc schválilo. „Peníze již máme,“ dodal Ježek. Zatím však není jisté, co v budově bude. Ježek tvrdí, že se nový vlastník již nevrátí k produkcím, které vyvolávaly kritiku veřejnosti. „Podle jedné z variant by zde měla být galerie moderního umění,“ naznačil Ježek. Mezi kritiky prodeje původně gotického kostela, ve kterém kázal Jan Hus, patří například Klub za starou Prahu. „Proti podepsání kupní smlouvy jsme protestovali i dopisem určeným vládě. Naposledy tato společnost konala v kostele různé party, což vzhledem k historii památky je nedůstojné,“ řekla Kateřina Bečková z Klubu za starou Prahu. Dodala, že pokleslá kultura, kterou zde dosavadní nájemce a nynější majitel doposud provozoval, památku urážel. Projekt moderní galerie však podle ní nikomu vadit nebude.

***

Historie bývalého kostela sv. Michala
* První zmínky o původně gotickém kostelu s pětilodní síní jsou z let 1311--1313
* Kostel je úzce spjat s husitským hnutím. Kázali v něm Jan Hus i Jakoubek ze Stříbra
* V 2. polovině 17. století zakoupil řád servitů okolní domy a vybudoval zde rozlehlý klášter
* Kolem roku 1750 byl kostel barokně přestavěn
* Už v roce 1786 jej však císař Josef II. zrušil. Kostel byl odsvěcen a dvě století sloužil jako sklad. Původní oltáře jsou dodnes v kostelích v Rokycanech a Líbeznici
* V devadesátých letech minulého století měl tehdejší ředitel Národní knihovny Vojtěch Balík připravit dražbu kostela, byl však odvolán
* Současný ředitel požádal ministerstvo kultury o souhlas s prodejem kostela letos v dubnu

 

Sv. Michael odsouzený k ostudě

Datum vydání: 24.11.2005 Zdroj: Lidové noviny
Autor: MARTA ŠVAGROVÁ Rubrika: Kultura Strana: 20
Kostel sv. Michaela: Podle památkářů nájemce poničil objekt i jeho pověst, teď jej levně odkoupil

Kauza kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském vyvrcholila nyní žalobou, kterou na Národní knihovnu ČR podalo občanské sdružení Růžový panter, nevládní organizace monitorující korupční chování.
Poté, co byl předchozím špatným využíváním, nedostatečnou péčí a necitlivými úpravami pro komerční účely bývalý kostel sv. Michaela Archanděla zdevastován, prodal jej letos v létě stát, reprezentovaný Národní knihovnou ČR, poslednímu nájemci, firmě Michal Praha, spol. s. r. o.. Ten v kostele provozoval například pouťově laděnou expozici na téma českých dějin.
Žaloba občanského sdružení Růžový panter vidí rozpor s dobrými mravy v extrémně nízké prodejní ceně nemovitosti, v uváděném důvodu prodeje a v subjektu kupujícího, který je obchodní firmou s neprůhlednou vlastnickou strukturou a problematickým hospodařením s kulturními památkami. „Žalovaným tvrzená současná hodnota předmětných nemovitostí činí podle znaleckého posudku téměř 173 054 670 Kč. Prodejní cena tedy činí cca 27 % odhadní hodnoty,“ píše se v žalobě.

Promarněná příležitost změnit nájemce

Bývalý kostel sv. Michaela Archanděla je chráněn státní památkovou péčí. Odborníci upozorňují už dlouho, intenzivně pak od roku 2004, na nevhodný pronájem objektu, na pokleslé komerční aktivity, jež se v bývalém kostele odehrávají, a na nutnost přehodnotit vztah státu k této kulturní památce. Upozornili například, že koncem tohoto roku končí smlouva s dosavadním nájemcem, což by byla dobrá příležitost hledat pro objekt jiného nájemce, nejlépe silného partnera typu města Prahy nebo Univerzity Karlovy, s níž je kostel historicky spjat.
Opakované apely nejen k ministru kultury a k dalším členům vlády včetně premiéra neměly téměř žádný ohlas, teprve po schválení prodeje současnému nájemci (jenž se přitom svým dosavadním působením rozhodně neosvědčil) dostali protestující představitelé významných kulturních a akademických institucí formální odpovědi. Protesty proti podivnému zacházení s kulturní památkou byly podloženy znaleckým posudkem Národního památkového ústavu, který upozorňuje na neoddiskutovatelnou kulturně historickou hodnotu bývalého kostela, ale také konkrétně vypočítává škody, jež vznikly jeho úpravami a nepřiměřeným využitím. Ve výčtu jsou mj. fyzické poškození památky, znehodnocení cenného interiéru či nepříznivý zásah do prostředí Pražské památkové rezervace. Hodnocení nezapomíná ani na škodu morální v podobě „ztráty důvěry občanů ve schopnost státu zabezpečit ochranu kulturního dědictví“.

Odpovědný je magistrát

Posudek upozorňuje na odpovědnost vlastníka: „Ze zákona je povinen památku udržovat v dobrém stavu a chránit ji před poškozením a znehodnocením. Bez souhlasu vlastníka není možné provádět žádné úpravy. Bez souhlasu a spoluúčasti vlastníka by k poškození kostela sv. Michaela nemohlo dojít.“ Garantem zachování hodnot chráněných zákonem o státní památkové péči je v tomto případě Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Ve znaleckém posudku se také praví, že poškození kostela sv. Michaela bylo umožněno rozhodnutím právě tohoto odboru a že tato rozhodnutí jsou z hlediska památkové péče nepřijatelná. A co víc - nejen že magistrátní památkáři umožnili podivnou komerční přestavbu, ale také na ni odbor památkové péče pražského magistrátu opakovaně poskytl dotaci!
Když koncem letošního září poslali renomovaní odborníci dopis premiérovi Paroubkovi, znovu opakovali, že nedávno v kostele sv. Michaela pod hlavičkou rekonstrukce proběhla v podstatě hrubá adaptace a vlastně devastace interiéru bývalého kostela, a že tedy peníze z dotace byly použity v rozporu s deklarovaným účelem. Připomněli, že dosavadní využití památky bylo nevhodné: „Ať již předcházející expozice, která svým charakterem byla spíše travestií českých dějin než jejich předvedením pro zahraniční návštěvníky, nebo v poslední době probíhající jednorázové akce nejhruběji komerčního charakteru.“ V této souvislosti zmiňují například květnovou produkci Saint Party, jejíž eroticky laděné poutače mluvily za všechny komentáře.

 

Kostel, skladiště, turistická show

Datum vydání: 24.11.2005 Zdroj: Lidové noviny
Autor: kul Rubrika: Kultura Strana: 20

Kostel sv. Michaela Archanděla byl v románském období patrně největším kostelem na Starém Městě pražském. Gotický trojlodní prostor ze 13. století byl zachován i v barokní přestavbě z 18. století. Kostel měl vztah k Univerzitě Karlově, v letech 1400 - 1402 v něm kázal Mistr Jan Hus. V podzemí stavby je středověké a časně novověké pohřebiště s ostatky pražských purkmistrů a dalších osobností. V 60. letech minulého století byl kostel přepažen čtyřmi patry jako skladiště pro obchody domácích potřeb. V roce 1982 byl objekt předán tehdejší Státní knihovně a ta jej měla využívat jako sklad knih, Peníze na rekonstrukci pro účely knihovny se samozřejmě nenašly.

Právě nedostatek prostředků byl hlavní příčinou, proč vláda v roce 1992 rozhodla o odprodeji zdevastovaného kostela. Vydražitel, který hodlal objekt přeměnit na banku, jej získal za 131 milionů korun. Krátce po dražbě však od záměru odstoupil a kostel vrátil.

V roce 1998 získala objekt do pronájmu česko-rakouská firma Kontakt Moravia za 47,5 milionu korun a chtěla zde vybudovat banku. Nakonec však od svého záměru ustoupila a přetransformovala se do společnosti Michal Praha, s.r.o., která zde realizovala multimediální show s názvem Saint Michael Mystery. Show či spíš atrakce pro turisty nabízela české dějiny a Franze Kafku jako správného pražského Mickey Mouse. Při úpravách pro potřeby této pokleslé show, proti níž protestovala řada osobností, nahradily starší lehké vestavby z období josefinských reforem těžké železobetonové konstrukce, Byly poškozeny nosné gotické pilíře; původní prostorová kompozice stavby byla zcela zničena.
Odborníci soudili, že k rekonstrukci de facto nedošlo. Přesto ministerstvo i pražský magistrát svorně tvrdily, že šlo o opravu, která se řídila pokyny památkářů. V roce 2004 byl bývalý kostel nabídnut k převodu státním organizacím, nikdo však na nabídku nereagoval, nejspíš proto, že stav objektu nebyl tak skvělý, jak se tvrdilo. Budova se tak stala pro stát trvale nepotřebnou, a tak ji letos v červenci prodal společnosti Michal, s. r. o., za 46 milionů Kč.