Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek NPÚ
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Prohlášení Studentské iniciativy

Prohlášení zástupců Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Studentská iniciativa za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze nesouhlasí s postupem České republiky ve věci prodeje kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze. Zároveň se ztotožňuje se zněním Petice proti prodeji kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze.

Kostel sv. Michaela Archanděla, který spravovala a prodala Národní knihovna, je prvořadou uměleckohistorickou a archeologickou památkou v samém centru městské památkové rezervace, zapsanou na světové listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Řada renomovaných odborníků, z nichž někteří jsou i našimi učiteli, již několik let protestuje proti jeho nevhodnému užívání. Bohužel je však zjevné, že v této věci už nemá v našem státě slovo odborníků a vzdělaných lidí žádnou hodnotu.

Nedůstojné využití kostela Národní knihovna dlouhé roky nejen neřešila, ale dokonce kostel iniciativně prodala za pouhých 46 milionů Kč kontroverznímu nájemci, a to ještě před vypršením nájemní smlouvy. Tato částka přitom neodpovídá ani průměrným cenám za holý pozemek v lokalitě, v níž se kostel nachází.

Odmítáme se smířit s povrchní argumentací Národní knihovny, že potřebuje okamžitě 46 milionů Kč na opravu Klementina, která je jinak financována ze státního rozpočtu. To by potom znamenalo, že je Česká republika před bankrotem a nemůže si dovolit potřebnou částku doplnit buď ze zdrojů svých, či ze zdrojů Evropské unie a musí pro opravu této kulturní památky prodat kulturní památku jinou, navíc za podmínek nepřijatelných a podezřelých. Rovněž argument, že nájemce do kostela investoval finanční prostředky, pokládáme za zcela lichý, neboť po vypršení nájmu v roce 2029 by kostel připadl zpět státu bez jakýchkoli břemen. Finanční prostředky podnikatel investoval dobrovolně pro naplnění svého podnikatelského záměru. Jeho podnikání v kostele nikdy nemělo s žádnou charitou ani veřejným zájmem absolutně nic společného, právě naopak.

Argumentace Národní knihovny, nepřesvědčivě použitá jako zdůvodnění okamžitého prodeje této významné a cenné kulturní památky, nás velice rozhořčuje.

Pobuřuje nás, že kostel sv. Michaela je prodán kontroverznímu nájemci, který jej doposud využíval mimo jiné k pořádání striptýzů, nedokázal se dodnes postarat ani o důstojné uložení lidských kosterních ostatků umístěných ve druhé kryptě v podzemí kostela, což je v rozporu s dobrými mravy a veřejným zájmem.

Pokud kdokoli tvrdí opak, požadujeme veřejnou konfrontaci!Jsme zásadně proti podezřelému prodeji kostela včetně krypty, hrobů i pohřebiště, kde jsou uloženy ostatky významných osobností Prahy.

Nesouhlasíme s nedůstojným a nepietním uložením lidských kosterních ostatků v podzemní kryptě kostela.

Domníváme se, že stanovení kupní ceny bylo neúměrně nízké, vzhledem k významu památky a lokalitě, v níž se nachází.

Jsme přesvědčeni, že nový nabyvatel – bývalý nájemce – není garantem vhodného využití kostela.

Zahajujeme tímto studentské protesty, v nichž hodláme pokračovat až do doby, kdy Vláda ČR určí relevantní státní instituci, která podá soudní žalobu o určení, že vlastníkem kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze je Česká republika.

Veřejný protest studentů proti podezřelému a nezodpovědnému prodeji kostela proběhne v úterý 30. května 2006. Sraz v 11.45 hodin před kostelem sv. Michaela Archanděla (v blízkosti Staroměstského nám., Michalská ul.).
Protest proběhne před kostelem sv. Michaela a dále před ministerstvem kultury na Maltézském náměstí a Úřadem vlády.

Za výbor studentské iniciativy:

Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
liza@duch.cz

Miriam Natoufová, studentka dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
mytyl@centrum.cz

Petr Valer, student Akademie výtvarných umění

Adéla Urbanová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

V Praze dne 23. 5. 2006.