Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek NPÚ
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Tisková zpráva Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze ze dne 14. 3. 2007

Současný vlastník hodlá přeměnit kostel sv. Michaela na obchodní centrum

Studentská iniciativa za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze je pobouřena laxním postojem Ministerstva kultury, které dodnes nezahájilo skutečné kroky vedoucí k nápravě netransparentního prodeje kostela sv. Michaela.
 
Podle nejmenovaného zdroje hodlá současný vlastník budovu kostela sv. Michaela nově propojit se sousedními domy a vytvořit ucelený obchodně-administrativní komplex s arkádovým prodejem. To by znamenalo nenávratnou devastaci již tak brutální "rekonstrukcí" poničené kulturní památky, ale i jedinečné původní středověké zástavby přímo v centru městské památkové rezervace zapsané na Listině světového dědictví UNESCO!
 
Prezident české sekce ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel při UNESCO) doc. Josef Štulc uvádí, že kostel sv. Michaela zmínil zástupce Španělska na jednání Vědeckého výboru pro teorii a metodologii ochrany památek ICOMOS 3. března 2007 v diskusi o hledání rovnováhy mezi fyzickou podstatou památky a jejím duchovním obsahem jako jeden z nejhorších příkladů rekonstrukce a následného využití památky.
 
Za výbor studentské iniciativy:
 
Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy liza@duch.cz
 
Vít Michalec, student českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vitek.michalec@centrum.cz
 
Filip Srovnal, student dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, filip.s@email.cz
 
Lukáš Snopek, student dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy snopek.lukas@quick.cz

 
info@.svatymichael.cz
www.svatymichael.cz