Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek NPÚ
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Tisková zpráva Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze ze dne 8. 5. 2007

Proběhlo diskusní fórum na téma Využití a rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Dne 2. května 2007 se ve velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo diskusní fórum Využití a rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze, organizované studentskou iniciativou, která již téměř rok pořádá protestní pochody proti prodeji objektu a jedná s příslušnými státními a samosprávnými institucemi. Fóra se zúčastnilo více než 70 osob.
 
Krátké úvodní referáty přednesli prof. Mojmír Horyna (FF UK), Ing. Petr Macek (FF UK), Mgr. Vlastimil Ježek (ředitel NK ČR), Iveta Jordanová (obč. sdružení Růžový panter), dr. Vojtěch Balík (bývalý ředitel NK ČR), doc. Jiří T. Kotalík (AVU, dříve NPÚ), Mgr. Adam Křístek (právník). K témuž byli vyzváni, ale bohužel se nezúčastnili zejména Jerri Nowikovski (zástupce vlastníka), Ing. Zdeněk Novák (MK ČR) a Mgr. Jan Kněžínek (Magistrát hl. m. Prahy).
 
Diskuse pak směřovala nejvíce k budoucnosti stavby, jejímu potenciálnímu možnému využití, ale zejména k možnostem státu a památkové péče zasáhnout do potenciální další rekonstrukce. K témuž se vyjadřuje i Deklarace studentské iniciativy (v příloze), s níž vyjádřila svým podpisem souhlas i velká část fóra. PhDr. Michal Zachař, ředitel pražské pobočky Národního památkového ústavu, slíbil za své pracoviště stanovit dopředu závazné podmínky pro případnou rekonstrukci, které jsou požadovány v Deklaraci.
 
Studentská iniciativa bude pokračovat v jednání, a to zejména s Ministerstvem kultury. Další akci, opět směřovanou od kostela sv. Michaela k MK, plánuje na 17. května, od 16.30.
 
Za studentskou iniciativu za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze:
 
Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy liza@duch.cz
 
Vít Michalec, student českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vitek.michalec@centrum.cz
 
Filip Srovnal, student dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, filip.s@email.cz
 
Lukáš Snopek, student dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy snopek.lukas@quick.cz

 
info@.svatymichael.cz
www.svatymichael.cz